App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Anh Lính Cứu Hỏa Định Mệnh

0

1

12

Lửa bùng lên lúc tôi đang tắm, lính cứu hỏa chuẩn bị phá cửa xông vào.

Tôi khóc gào to, "Tôi còn chưa lấy chồng nữa mà, có chết ở trong đây cũng không ra ngoài đâu."

"Đi ra ngoài, tôi cưới cô!"

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play