App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Bạn Thân Của Anh Ta

0

0

189

Vào ngày huấn luyện quân sự, bạn trai tôi vừa ôm một cô gái đang bất tỉnh vừa lo lắng chạy tới phòng y tế.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, cho dù chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này, anh ta vẫn không chịu rời bỏ cô gái ấy.

Thế mà sau khi tôi nhường đường rút lui, chúc phúc cho bọn họ, thì tên bạn trai cũ lại quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, nói rằng anh
ta hối hận rồi.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play