App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Bất Diệt Thần Vương

0

7

1709

Nhân Vương Địa Cầu mang theo tiên kiếm tổ truyền xuyên qua Thần Châu Tinh. May mắn nhận được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, một kiếm nơi tay chém hết tà ma trong thiên hạ, thần uy vô hạn nổ tung bất bình thế gian, ép chính đạo, tru ma đạo, thành Bất Diệt Thần Vương.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play