App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Chiến Lật Cao Không

5

4

10835

Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuất hiện ở trên không trung nghìn thước.

Đây là một chóp đá cao vút trong mây.

Mình lên đây bằng cách nào?

Mình phải làm gì mới có thể trèo xuống dưới?

Cứu mạng với!

Lời dịch giả: đây là thể loại kỳ bí pha chút hồi hộp, mô tóp khá giống với truyện vô hạn lưu, tình tiết trong truyện khá bất ngờ khó đoán, nhân vật chính phải vừa sinh tồn trên chóp đá vừa diễn xuất để sống sót, rất đáng để đọc thử....

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play