App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Game Mô Phỏng Thần Linh

4

9

2253

Lục Nghiêu vào nhầm một trò chơi pixel nhỏ đóng vai thần linh, lại phát hiện trò chơi này liên kết với thế giới ở một chiều không gian khác. 

[Tế phẩm] trong trò chơi sẽ tiến vào hiện thực, mà [Ban ơn] hắn dành cho cũng có thể đến thế giới trò chơi. 

Là một thần linh thực tập, ngoại trừ chế tạo các loại thiên tai, thì chuyện hắn có thể làm cũng không nhiều lắm. 

Mãi đến khi hắn cắn răng hồi sinh một sứ đồ, cách chơi của trò chơi đã xảy ra một chút thay đổi…

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play