App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Hắc Ám Vương Giả

5

30

66334

Tai nạn bộc phát, tận thế đến.

Ngủ say trong kho đông lạnh ba trăm năm, đến lúc thức tỉnh, thế giới đã đi vào thời đại "đại tai biến"!

Người sống sót trốn trong bức tường, một trật tự mới được thành lập.

Viết luật pháp của mình, đánh vỡ hết thảy lồng giam!

Ta hát vang trong cô độc, ta gào thét trong giết chóc, ở nơi lạnh nhạt này chỉ riêng ta nhiệt huyết!

Lấy trí tuệ của một người hiện đại, buông lời thề đạp lên đỉnh phong thế giới này, lên cao trông về nơi xa!

Mặc dù chỉ có một người, ta cũng phải khiến thế giới này...run rẩy!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play