App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Kiếm Lai

4.5

29

31286

Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Trần Bình An ta chỉ với một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, chém sông, phá thành, mở trời mở đất.

Bạn nào đã đọc convert xin vui lòng không tiết lộ trước nội dung, cảm ơn!

Phần đầu bản dịch này có chú thích nhiều thứ, sau này sẽ không chú thích lại nữa, cho nên khuyên mọi người hãy đọc từ đầu để hiểu rõ nội dung truyện.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play