App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Kim Đan Là Hằng Tinh, Ngươi Gọi Đây Là Tu Tiên Sao

5

8

5444

Ta làTề Nguyên, chỉ là một kẻ xuyên việt, trở thành Đại sư huynh của Thất sắc phong.

Ta có một cái ngọc giản, có thể thông với chư thiên.

Cặp mắt của ta, có thể nhìn thấy tin tức ẩn tàng.

"Chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bình thường, nhưng ba ngày trước, Khô Mộc Chân Quân cùng hoàng hậu Đại Thương từng hẹn hò ở đây."

"Nàng tên Nguyễn Nhất Tịch, ngoài mặt nàng là sư phụ mỹ nữ của ngươi, nhưng trên thực tế lại có thể là lão bà của ngươi."

"Đây là thiên đạo của thế giới, là linh vật Thiên đạo tốt nhất để trúc cơ."

"Đây là một cái tinh cấu không có sinh linh, nói không chừng có thể luyện hóa thành Kim Đan của ngươi."

Vì vậy, tu tiên lộ kỳ quái của ta đần dần mở màn.

"Thiên đạo? Đây không phải Linh vật trúc cơ - Thiên Đạo sao?"

"Thật nhiều tinh cầu hoang vu, đều luyện thành Kim Đan đi!"

Lấy thiên đạo mà trúc cơ, luyện tinh thần thành Kim Đan.

Tên ta Tề Nguyên, vạn vật tới khởi nguyên!

. . .

Ta tên khương Linh Tố, mang theo mục đích mà không ai biết, gia nhập Thắt sắc phong, đầu óc Đại sư huynh của ta có vấn đề.

Hắn không làm việc đàng hoàng, không thích tu hành, trầm mê trò chơi mô phỏng.

Đại sư huynh nói, "Trò chơi chính là tu hành, trò chơi cũng có thể sáng thế."

Có một ngày, trên trời có thêm một vầng mặt trời.

Ta hỏi Đại sư huynh, đó là cái gì.

Đại sư huynh nói: "Đó là Kim Đan của ta!"

Quyển sách mang tên "Tu tiên trong ngọc giản chư thiên - Ta kết Kim đan là hằng tinh".

Khinh thân xuyên việt.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play