App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

0

35

37415

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng, hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play