App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Quang Âm Chi Ngoại

5

116

745506

Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay.

Sinh và tử sai biệt, sự khác biệt cũng tựa như giữa mộng và tỉnh, luôn biến hóa rối ren, không thể xét dò.

Như vậy thì, nếu đã vượt qua sinh tử, đã vượt ra thiên địa, tại bên ngoài thời gian, chúng ta sẽ gặp phải điều gì nữa, và bản thân chúng ta đã là đẳng cấp gì, định nghĩa ra sao?

Đây là quyển sách kế tiếp của Nhĩ Căn, sau những quyển: 《 Tiên Nghịch 》 《 Cầu Ma 》  《 Ngã Dục Phong Thiên 》  《 Nhất Niệm Vĩnh Hằng 》 《 Tam Thốn Nhân Gian 》, là quyển tiểu thuyết dài thứ 6  《 Quang Âm Chi Ngoại 》(Dịch tên truyện: Bên Ngoài Thời Gian).

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play