App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

5

15

14478

Bệnh viện tâm thần X bị nổ tung, viện trưởng Vân Trung Hạc xuyên không, 29 bệnh nhân tâm thần thiên tài tiến vào đại não giúp hắn có được 29 thiên phú quỷ dị!

Gia nhập đại nội mật thám nội ứng địch quốc, ba năm rồi lại ba năm nhưng vẫn chưa khôi phục được thân phận.

Ta liền muốn trở thành hoàng đế địch quốc!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play