App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Toàn Cầu Ma Vương: Bắt Đầu Lựa Chọn Thâm Uyên Cự Long

0

5

3470

#võng_du #sảng_văn #xây_xựng_thế_lực #tranh_bá

Nhân loại toàn cầu tham gia một trận "Trò chơi giữa Ma Vương và Dũng Sĩ".

Mấy tỷ người sẽ giáng lâm đến dị thế giới đóng vai "Ma Vương" cùng "Dũng sĩ", mỗi người đều phải ở lúc bắt dầu lựa chọn chủng tộc ban đầu của mình.

Trương Mục được ghép vào trận doanh Ma Vương.

Hắn phát hiện mình có thể nhìn thấy những thông tin ẩn tàng mà người khác không nhìn thấy được.

"[Slime ma vương], huyết thống Ma Vương cấp thấp... Không đề nghị lựa chọn!"

[Cẩu Đầu Nhân Ma Vương], huyết thống Ma Vương cấp thấp... Không đề nghị lựa chọn!

[Ma vương Hắc Tinh Linh], huyết thống Ma vương trung đẳng... Có thể lựa chọn!

[Huyết tinh Cự Nhân Ma Vương], huyết thống Ma Vương cao đẳng... Đề nghị lựa chọn!

[Thâm Uyên Cự Long Ma Vương], huyết thống mạnh nhất ban đầu... Mãnh liệt đề nghị lựa chọn!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play