App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

0

17

131006

Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập "trò chơi sống còn" này.
Lần này, hắn sẽ không bị người khác khống chế.
Thân là Kiếm Vương Level 200, đời này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn.
kỹ xảo kiếm tiền trong game! Công lược phó bản trong game! Nhiệm vụ truyền kỳ trong game! Xuất xứ trang bị trong game! Kỹ xảo chiến đấu mà các người chơi khác không biết!
Ngay cả bí mật những người chơi thử cũng không biết, hắn đều biết.
Bách Quốc đại chiến, sinh mệnh tiến giai, bước vào Thần vị, kiếm lăng đỉnh phong, bắt đầu một đoạn truyền kỳ Chí Cao Kiếm Thần.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play