App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp

0

11

4136

"Đang đơn giản hóa Cực Sơn hô hấp pháp. Đơn giản hóa thành công ... Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"
Trần Phỉ hít sâu một hơi.
"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."
“……”Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp (Dịch)!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play