App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Mèo Cưng Của Anh

4.5

18

7947

Tiêu Yến không hề hại người, nhưng người đàn ông kia chưa từng tin tưởng cô.

Hắn ta tàn độc ép cô phải vào khuôn khổ, ép cô phải ở bên cạnh, chịu hành hạ, giày vò.

Cô muốn tự do, cô không thể nào chịu nổi nữa rồi!

Cô chỉ muốn được giải thoát, nhưng Hàn Thước không chịu buông tha cô!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play