App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Phù Lục Ta Vẽ Đều Bị Cấm Dùng

0

5

6824

Sau khi Giang Thành xuyên tới thế giới tu tiên lại phát hiện ra hắn không có thiên phú tu hành, nhưng ở phương diện luyện chế phù lục lại ngoài ý muốn tài hoa hơn người.
. . .
Người mua: "Giang sư huynh, ta cần một chút phù lục phòng thân."
Giang Thành: "Tấm Hỏa Cầu Thuật này rất thích hợp với ngươi."
Mấy ngày sau.
Người mua: "Giang sư huynh, Hỏa Cầu Thuật của ngươi hình như có chút không đúng?"
Giang Thành: "Có lửa không?"
Người mua: "Xác thực có lửa cháy."
Giang Thành: "Vậy cầu thì sao?"
Người mua: "Đúng là có nhìn thấy."
Giang Thành: "Phòng thân thì sao?"
Người mua: "Mất trinh rồi."
Giang Thành: ? ? ?
Giang Thành: "Vậy ngươi tới đây…"
Người mua: "Ta muốn mua thêm một triệu tấm!"Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phù Lục Ta Vẽ Đều Bị Cấm Dùng (Bản Dịch)!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play