App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch

0

14

5058

Lưu Tiểu Viễn, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vì thất tình mà tình cờ có được "Hệ thống thần cấp vô địch". Hệ thống này chứa đựng vô số nhân vật trâu bò có thể triệu hồi. Từ đó, Lưu Tiểu Viễn bước vào một thế giới mới, nơi anh có thể triệu hồi các nhân vật mạnh mẽ để chiến đấu bên mình

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play