App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Ta Có Một Cái Quan Tài Hoàng Kim (Bản Dịch)

5

14

8684

“Cảm giác gần đây có một người mới chết, họ tên Tô Bạch, nhận được một điểm thuộc tính cơ bản, cảm giác +1.” “Cảm giác gần đây có một người mới chết, họ tên Lưu Trúc, nhận được một điểm thuộc tính cơ bản, lực lượng +1.” “...” Tô Bạch mới chết, đang thanh lý hiện trường phát hiện vụ án…Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Có Một Cái Quan Tài Hoàng Kim (Bản Dịch)!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play