App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ

4.5

15

1191

Thiên tai buông xuống, dị thú xâm lấn, tang thi hoành hành, may mắn còn tồn tại nhân loại bị nhốt ở phế tích trong một góc chờ đợi cuối cùng vận mệnh thẩm phán. Học sinh Lâm Phong bị nhốt ở Dục Hoa học viện , may mắn thức tỉnh  hệ thống chỗ tránh nạn tận thế, có thể đem kiến trúc cải tiến, tạo ra một nơi lánh nạn cường thế. Bất quá cái hệ thống này có một điều kiện, đó chính là thành viên chỉ có thể là mỹ thiếu nữ...

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play