App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Huấn Luyện Chiến Đấu Siêu Cấp

5

9

1068

Kẻ thua cuộc bị bắt nạt có được 'Huấn luyện viên chiến đấu siêu cấp vip pro'!
Kim Jaehyuk - một học sinh trung học đang sống trong tuyệt vọng dưới sự hành hạ của những kẻ bắt nạt, anh ta học giỏi nhưng lại thích đánh nhau hơn. Rồi như thể định mệnh, một 'huấn luyện viên chiến đấu' bước vào cuộc đời anh!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play