App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Người Thây Ma

5

6

1308

Hành trình của cậu bé bất tử chỉ muốn chết - On Mirae, nhưng để có thể chết, cậu phải khôi phục nền văn minh nhân loại. Đánh nhau ruột gan phì phèo phê vl.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play