App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Thần Tứ Chi Thủ

5

15

723

Thế giới bị ô nhiễm, các siêu cường xuất hiện và một kỷ nguyên mới sắp đến! Khả năng của tôi là [Trao khả năng cho người khác]! Hãy để kẻ bất tài thức tỉnh và làm cho kẻ có năng lực trở nên mạnh mẽ hơn. Năng lực của người được trao sẽ được trả lại. Cấp A, cấp S, cấp SSS? Xếp hạng X? ! Khả năng của bạn là khả năng của tôi! Tất cả hàng triệu thế lực và quyền lực vĩ ​​đại trên thế giới cuối cùng sẽ được tập hợp lại trong tôi! ... Nhưng... Nhưng... Quái vật sinh ra từ ô nhiễm, khả năng của chúng là [Hệ thống quy tắc]! ! ! Nằm mơ thấy Ngài sẽ dẫn đến cái chết! Nếu bị Ngài nhìn thấy, bạn sẽ chết! Nghe tiếng bước chân của Ngài sẽ giết chết bạn! Nếu bạn bước theo bước chân Ngài, bạn sẽ mang thai đứa con của Ngài! Sau đó bọn họ bị quái vật trong bụng giết chết... Và đằng sau bọn họ, nguồn gốc ô nhiễm từ sâu trong vũ trụ, vị thần uy nghiêm đó... Hắn nhìn sang!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play