App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Trước Ngày Tận Thế, Ta Và Bạn Gái Lại Chém Giết Lẫn Nhau

0

12

1507

Bạch Trạch xuyên không tới thế giới song song, phát hiện mình dường như ở vào nhân sinh đỉnh phong —— top 500 công việc thế giới , bạn gái xinh xắn động lòng người tuyệt sắc ...... Rồi hắn còn thức tỉnhmáy mô phỏng tận thế! Chỉ cần nạp tiền và vật phẩm cần thiết cho máy mô phỏng, liền có thể vô hạn mô phỏng, biết trước, nhưng mà Bạch Trạch sau khi mô phỏng lại kinh dị phát hiện thế giới này không chỉ có tận thế sắp tới, đã ở bên bờ hủy diệt, càng đáng sợ chính là..... Tuyệt sắc bạn gái của hắn lại tới giết hắn? Sắp tới tận thế rồi, đâu rảnh mà ở đây chém giết với bạn gái cơ chứ?

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play