App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

[Dịch] Vạn Tộc Chi Kiếp

5

11

36798

Truyện vững vàng giữ ngôi vương top 1 Qidian hơn 1 năm liền!

Ta là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc!

Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân...

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play