App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng

0

0

276

Thể loại: Tiểu thuyết xuyên không nhanh, điền văn cổ đại.

Trong cuốn sách về làm ruộng, Lô Bảo Bảo luôn bực tức vì các nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết luôn xuất hiện làm phiền. Nhưng một
ngày, cô xuyên không và trở thành cô bé được cực trong những câu chuyện yêu thương và trân trọng nhất. 

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play